Chính sách đổi trả

• Khách hàng được đổi sản phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng
 
• Sản phẩm đổi phải còn hóa đơn, phiếu bảo hànhtem thương hiệu.
 
• Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, đế không bị trầy, bị dơ hoặc có dấu hiệu đã sử dụng
 
• Không áp dụng chính sách đổi đối với các sản phẩm đã quá thời gian đổi, sản phẩm đã sử dụngkhông còn nguyên vẹn.
 
• Các sản phẩm giảm giá, khuyến mãi, hàng tặng được áp dụng chính sách đổi theo thời gian và quy định của riêng từng chương trình.
 
• Khách hàng chỉ được đổi các sản phẩm cùng loại hoặc những sản phẩm khác loại với giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị của sản phẩm quý khách đã mua. Trường hợp đổi sản phẩm khác với giá tiền thấp hơn sẽ không được hoàn lại tiền.

Lưu ý: Khách hàng vui lòng giữ phiếu bảo hành cẩn thận.